Wywiady z Klientami MHC

Wyzwania mobilności giganta branży budowlanej

Budimex, wiodąca firma budowlana, testuje nowoczesne strategie zarządzania flotą, w tym elastyczne rozwiązania czasowe. Rozmawiamy z Łukaszem Wąsowskim, dyrektorem ds. administracji i zarządzania flotą, o kluczowych elementach skutecznego zarządzania dużą flotą, wyzwaniach elektromobilności oraz zobowiązaniach firmy w kontekście zrównoważonego rozwoju.

 • Jakie elementy uważa Pan za kluczowe w skutecznym zarządzaniu tak znaczącą flotą samochodową, jaką operuje Budimex?

  W dużych flotach samochodowych, gdzie cykl życia pojazdu wynosi 3-5 lat, kluczowym procesem jest wymiana pojazdów. Zarówno wielkość floty, jak i standardy polityki samochodowej w organizacji sprawiają, że wymiana staje się stałym obowiązkiem członków zespołu zarządzającego. Czynnik ludzki odgrywa kluczową rolę, a brak niezbędnych kompetencji może zagrażać powodzeniu tej stałej operacji logistycznej. Warto także podkreślić znaczenie polityki opartej na przemyślanych zasadach, spełniającej wymagania branży budowlanej i dostosowanej do potrzeb spółki. Stanowi ona istotną podstawę, na której opierają się wszystkie inne procesy.

  Kolejnym elementem, bez którego zarządzanie flotą Budimex nie mogłoby funkcjonować to sprawni, elastyczni i doświadczeni kontrahenci. Każde kolejne ogniwo takie, jak producent, dealer, finansujący, czy chociażby firma oklejająca pojazdy logotypami firmy ma swój wkład w końcowy efekt, którym jest mobilność pracowników. To wszystko jest częścią większej układanki potrzebnej do prowadzenia biznesu i zapewniającej narzędzia do terminowej, zgodnej z umowami realizacji kontraktów przez naszą firmę.

  Nieprzewidywalność produkcji w ostatnich latach oraz problemy z tym związane, spowodowały niezliczoną ilość wyzwań w szeregach całej branży motoryzacyjnej. Również na flotowcach wymusiło to poszukiwania niestandardowych rozwiązań. Oczywistym jest, że przy większych flotach problemy te były widoczne jak nigdzie indziej. Mam jednak nadzieję, że to już za nami i podobne turbulencje nie będą w kolejnych latach występować.
 • Czy istnieją jakieś specjalne wymagania, których spełnienie jest ważne dla Państwa w kontekście zarządzania flotą?

  Myślę, że istnieje szereg usług i produktów, które w różnym zakresie wspomagają nasze procesy. Korzystamy z pewnością z tych najbardziej praktycznych, stających się obecnie standardem na rynku. Najważniejsze są jednak wewnętrzne rozwiązania, które mają unikalny charakter, a w połączeniu z rynkowymi praktykami i ofertami kontrahentów mogą stanowić bazę dla naprawdę ekskluzywnych praktyk.

  Podzielę się jednym z takich rozwiązań, które wspólnie z zespołem wypracowaliśmy w bardzo trudnym okresie. Stworzyliśmy je w czasie, kiedy daty dostaw nowych samochodów można było prędzej poznać wróżąc ze szklanej kuli, niż słuchając producentów. Nie wiedzieliśmy, czy zamówione samochody przyjadą po 4, 8 czy może 12 miesiącach. Postanowiliśmy więc opracować wspólnie z dealerem i firmą CFM system pozwalający na elastyczne daty odbioru pojazdów. Przynajmniej w jakimś zakresie. Przy zamówieniu dużej liczby samochodów w długiej perspektywie czasowej, część przyjeżdżała z opóźnieniem, ale równie duża część docierała dużo wcześniej, niejako na zapas.

  Opracowane rozwiązanie pozwalało na elastyczność w odbiorze pojazdów, które formalnie dostarczali nam dealerzy. Jednakże pojazdy były wprowadzane do eksploatacji w momencie, gdy były rzeczywiście potrzebne. Choć wiązało się to z dodatkowymi kosztami, ich rozłożenie na kilka stron nie stwarzało istotnego obciążenia. Dzięki temu unikaliśmy większych opóźnień, które mogły wymagać negocjacji warunków przedłużenia istniejących kontraktów. Przedłużenie to - z obiektywnych przyczyn - nie zawsze było możliwe.

  W tamtej sytuacji sprawdzeni partnerzy handlowi okazali się odpowiedzialni, co potwierdza, że biznes może i powinien opierać się na wzajemności. Długotrwałe relacje budują zaufanie, co jest szczególnie pomocne w trudnych czasach.

  To rozwiązanie zostało wprowadzone m.in. we współpracy między z MHC Mobility. Elastyczność i pro-kliencka postawa MHC były kluczowe dla końcowego sukcesu tego rozwiązania, przynosząc korzyści wszystkim zaangażowanym stronom. Warto także wspomnieć o naszym partnerze z rynku CFM, który również wykazał się elastycznością, a także o zaangażowaniu importerów i dealerów, bez których wiele podobnych inicjatyw nie byłoby możliwych.
 • Jakie jest znaczenie pojazdów elektrycznych w ogólnej strukturze floty Budimexu? 

  Do prowadzenia biznesu budowlanego rozproszonego w całym kraju niezbędne są pojazdy, które codziennie pokonują duże odległości i stanowią niezawodne narzędzie dla osób odpowiedzialnych za realizację kontraktów. Aktualnie samochody elektryczne i infrastruktura w Polsce, moim zdaniem, nie są jeszcze w pełni dostosowane do potrzeb tego rodzaju działalności. Jednakże obserwuję dynamiczny postęp w tej dziedzinie, co sugeruje, że za rok czy dwa sytuacja może ulec zmianie.

  To jednak nie przeszkadza nam w tworzeniu ambitnych planów zgodnych z strategią ESG i dążeniem Grupy Budimex w kierunku zielonej energii. Obecnie posiadamy już kilkadziesiąt samochodów elektrycznych, a ich liczba wzrasta z każdym miesiącem. Zdajemy sobie sprawę, że bezpośrednie doświadczenia z pojazdami o napędzie elektrycznym mogą wpłynąć na percepcję użytkowników. Im więcej korzystamy z takich samochodów i eksperymentujemy z nową filozofią mobilności, tym łatwiej będzie nam zmieniać postrzeganie elektromobilności wśród pracowników.
 • Jaka jest strategia Budimexu dotycząca elektryfikacji floty? Czy firma planuje zwiększyć udział pojazdów elektrycznych i w jaki sposób realizuje ten cel?

  W ciągu najbliższej dekady planujemy zredukować emisję CO2 naszej floty samochodowej o prawie jedną trzecią. Aby osiągnąć ten cel, podejmujemy intensywne działania, takie jak dostosowanie polityki samochodowej w organizacji oraz tworzenie narzędzi ułatwiających ładowanie samochodów zarówno w domach, jak i podczas pracy w biurze. Wprowadzanie elektromobilności wymaga również odpowiedniej infrastruktury, która jest kluczowa dla skutecznego realizowania naszych działań.

  Aby przeprowadzić tę transformację w sposób jak najmniej uciążliwy, postawiliśmy sobie za cel poszukiwanie rozwiązań umożliwiających wygodne korzystanie z samochodów elektrycznych zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych. Ważne jest znalezienie równowagi między potrzebami biznesowymi a realnymi możliwościami. Kategoryzacja pojazdów według ich przeznaczenia w organizacji jest kluczowa, zwłaszcza w przypadku floty, gdzie istnieje znaczna liczba pojazdów o charakterze benefitowym. To ten segment wydaje się kluczowy w pierwszej fazie przestawiania floty na bezemisyjność.

  Kolejnym aspektem jest obowiązujące prawo, które wymaga na nas posiadania minimum 10% samochodów zeroemisyjnych w przypadku obsługi kontraktów dla sektora JST. Realizacja inwestycji na zlecenie skarbu państwa może być doskonałym punktem wyjścia do upowszechnienia samochodów elektrycznych w całej floty Grupy BX.

  Warto wspomnieć, że w ramach Grupy BX powołano spółkę BX Mobility, która pełni rolę operatora ładowarek samochodów elektrycznych i ma już ich w całej Polsce 150. Ambicją spółki jest rozbudowa sieci ładowarek do 450 sztuk do 2026 roku.
 • Jakie są główne cele związane z zrównoważonym rozwojem, jakie Budimex stawia sobie najbliższych latach? Jak te cele wpisują się w ogólną strategię firmy?

  Budimex intensyfikuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Produkcja i wykorzystanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, ocena wpływu działalności biznesowej na stres wodny oraz eliminacja różnic płacowych ze względu na płeć są jednymi z priorytetów firmy, które firma chce osiągnąć w perspektywie najbliższych 3 lat.

  Przedstawione przez Budimex cele w obszarze zrównoważonego rozwoju to kontynuacja działań zapoczątkowanych przez firmę w 2021 roku, w ramach Strategii CSR. Zdobytą wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności społecznej i środowiskowej spółka przełożyła na konkretne zobowiązania, by wspierać proces zazieleniania i odpowiedzialnego rozwoju całej branży budowlanej w Polsce.

  W centrum uwagi Budimex niezmiennie jest człowiek. To właśnie przez pryzmat potrzeb i oczekiwań pracowników, beneficjentów realizowanych projektów, klientów oraz partnerów firmy opracowane zostały główne założenia Strategii ESG oparte na trzech obszarach: środowisku naturalnym, odpowiedzialności społecznej i ładzie korporacyjnym.
 • Jak Budimex w praktyce wdraża strategie ochrony środowiska? Czy możemy dowiedzieć się o konkretnych inicjatywach i działaniach podejmowanych przez firmę w tym obszarze?

  Do roku 2050 Budimex zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną. W dążeniu do zeroemisyjności planuje kontynuować inwestycje w rozwój energii odnawialnej, redukcję emisji CO2 i stopniowe wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w procesie budowlanym.

  W 2026 roku 100 proc. energii elektrycznej z OZE produkowanej w Grupie ma być przeznaczane na bieżące potrzeby operacyjne Budimex.

  Od 2024 roku spółka poddawać będzie recyklingowi ok. 70 proc. gleby i ziemi oraz odpadów innych niż niebezpieczne. Jako jedni z pierwszych firm w Polsce będziemy również mierzyć swój ślad wodny.
 • Jak Budimex angażuje się w społeczność lokalną i jakie korzyści przynosi to firmie? 

  Stworzyliśmy nową salę edukacyjną Technikum Energetycznego w Bełchatowie. To nagroda w konkursie na najlepszy projekt CSR w ramach akcji „Praktyka, która z Tobą zostanie”, inicjatywy Budimexu realizowanej we współpracy z Fundacją Zwolnieni z Teorii. Zwycięzcy - grupa uczniów z Technikum Energetycznego w Bełchatowie - zdecydowała się wykorzystać nabyte w szkole umiejętności budowlane i przeprowadziła renowację mieszkania dla rodziny z Ukrainy. Wspieraliśmy akcję „Drugie Śniadanie” skierowaną do pierwszoklasistów szkół podstawowych w Ełku.

  Ponad 20 wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni włączyło się w drugą edycję programu „Przystanek Zieleń” w Warszawie. Budimex kontynuuje program praktyk zawodowych dla uczniów i uczennic ‎techników budowlanych. W tegorocznej edycji wzięło udział 40 praktykantów, kształcących się w ‎klasach budowlanych i specjalizacjach pokrewnych. Program „Ucz się i buduj praktykę” ma na celu ‎rozwój umiejętności młodych adeptów budownictwa, a także wsparcie w kształceniu ‎przyszłych specjalistów.

  Nasze budowy zdobyły prestiżowe nagrody. Modernizacja Planetarium w Chorzowie otrzymała tytuł Modernizacji Roku 2023 w 27. edycji konkursu Modernizacja Roku – Budowa XXI wieku. Kontrakt realizowany przez Budimex w latach 2019 – 2022 został oceniony najwyżej przez jury w kategorii obiektów użyteczności publicznej. Do konkursu zgłoszonych zostało ponad 500 inwestycji. Nagrodzono tylko 20 najlepszych z nich. Budimex wraca z dwoma nagrodami z tegorocznej edycji konkursu „Budowa Roku”, organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. ‎Nagrodzone Oscarami budowlanymi inwestycje to budowa Trasy Łagiewnickiej w  Krakowie oraz modernizacja Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej w Warszawie.
 • Jakie wyzwania i korzyści wynikają z funkcjonowania firmy Budimex w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) pod kątem flotowym? Jakie czynniki regionalne wpływają na strategię firmy oraz jej operacje logistyczne i administracyjne w tym obszarze? Czy firma Budimex współpracuje również z innymi oddziałami MHC Mobility w regionie CEE? 

  Ostatni rok to czas bardzo wytężonej pracy całego zespołu floty związanej z decyzją o wejściu Budimexu na rynki zagraniczne. Pierwszym krajem była Słowacja, gdzie w rozpoczęciu działalności operacyjnej pomogło nam właśnie MHC Mobility. To dzięki pracownikom polskiego oddziału mogliśmy liczyć na rynku słowackim na wsparcie w ekspresowym i skutecznym pozyskaniu pojazdów umożliwiających działania pracownikom Budimexu.

  Dało nam to komfort przygotowania zasad, ustalenia standardów dla poszczególnych grup pracowników i nieco więcej przestrzeni na kolejne kraje, którymi są Czechy i Łotwa.

  Wszystkie działania są w głównej mierze dostosowane do obowiązujących przepisów w danym kraju, bowiem mimo ustandaryzowanych zasad korzystania z wynajmu długoterminowego na terenie UE, różnice w przepisach prawa są wyraźne. Zróżnicowane są również aspekty samej obecności poszczególnych firm na rynkach. Mam tu na myśli przede wszystkim kraje bałtyckie, gdzie obecność wielu europejskich graczy z rynku CFM jest ograniczona. Jest to odzwierciedleniem strategii biznesowej, co niestety nie ułatwia nam zadania. Powoduje za to konieczność poszukiwania nowych partnerów, uniemożliwiając tym samym dążenie do jednolitych warunków umownych na wszystkich rynkach. 
 • Obecność na rynkach zagranicznych z pewnością pozwala nam możliwość zdobycia doświadczenia, które jest w pewien sposób unikalne na rynku. 

  Współpraca z partnerami z zagranicy daje nam również mnóstwo satysfakcji, ponieważ poprzez codzienne obowiązki możemy poznać styl pracy osób innej narodowości, standardy obsługi, czy mechanizmy rynkowe, które często odbiegają od tych obowiązujących w Polsce.Chcesz
wynająć samochód?

Zadzwoń do nas
+48 22 223 60 50

Skontaktuj się z nami

Newsletter

Zapisz się i bądź zawsze na bieżąco z naszą ofertą.
Otrzymuj najświeższe informacje oraz specjalne oferty na wynajem pojazdów i usługi.

Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie. Więcej informacji o cookie. AKCEPTUJĘ