Elektromobilność

Budynki w UE będą bardziej przyjazne elektromobilności!

15 grudnia 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt nowelizacji Dyrektywy Parlamentu i Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Energy performance of buildings directive – EPBD). To uzupełnienie pakietu „Fit for 55”, którego ramy ogłoszono w lipcu 2021 r. „Fit for 55” zakłada m.in. wprowadzenie zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej od 2035 r.

Autorzy projektu nowelizacji EPDB proponują również, żeby do 2027 r. w nowych we wszystkich (nowych i istniejących) niemieszkalnych budynkach zapewniających ponad 20 miejsc parkingowych co najmniej jedno na dziesięć miejsc parkingowych zostało wyposażone w punkt ładowania. W przypadku budynków należących do administracji publicznej co drugie miejsce parkingowe powinno być okablowane, tj. wyposażone w infrastrukturę kanałową umożliwiającą uruchomienie punktu ładowania. Na postawie projektu punkty ładowania wymieniane w Dyrektywie mają być wyposażone m.in. w funkcje ładowania inteligentnego oraz w funkcje ładowania dwukierunkowego (w uzasadnionych przypadkach).

Projekt przewiduje szereg zmian sprzyjających rozwojowi elektromobilności, w tym m.in.:

  • obowiązek instalacji co najmniej 1 punktu ładowania w przypadku wszystkich nowych i odnowionych budynków mieszkalnych wyposażonych w więcej niż 3 miejsca parkingowe i w których obszar parkingowy przylega do nieruchomości lub renowacja dotyczy również przestrzeni parkingowej lub infrastruktury elektroenergetycznej;
  • obowiązek instalacji co najmniej 1 punktu ładowania na 2 miejsca parkingowe w przypadku wszystkich nowych lub odnawianych budynków biurowych;
  • obowiązek instalacji infrastruktury kanałowej dla wszystkich miejsc parkingowych w takim stopniu, aby możliwe było równoczesne korzystanie ze wszystkich przewidzianych punktów ładowania;
  • obowiązek instalacji co najmniej 1 punktu ładowania na 10 miejsc parkingowych do 2027 r. w przypadku nowych i już istniejących budynków niemieszkalnych wyposażonych w więcej niż 20 miejsc parkingowych;
  • obowiązek instalacji infrastruktury kanałowej umożliwiającej montaż punktu ładowania na co 2 miejscu parkingowym w przypadku budynków należących do administracji publicznej.

Od powyższych obowiązków projekt przewiduje wyjątki, jeżeli budynki (zarówno mieszkalne, jak i niemieszkalne) korzystają z odosobnionych mikro-źródeł energii elektrycznej lub są zlokalizowane w odległych miejscach, gdzie zastosowanie planowanych przepisów niekorzystnie wpłynęłoby na stabilność sieci elektroenergetycznej.

  • obowiązek wyposażania punktów ładowania wymienianych w Dyrektywie w „funkcje ładowania inteligentnego oraz w przypadkach, w których jest to zasadne, funkcje ładowania dwukierunkowego”
  • obowiązek wyposażania punktów ładowania wymienianych w Dyrektywie w „otwarte, ogólnodostępne i niedyskryminujące protokoły i standardy komunikacji, oparte na modelu interoperacyjności i zgodne ze wszystkimi przepisami i standardami zawartymi w aktach wykonawczych (…)”
  • zobowiązanie państw członkowskich do „usunięcia barier utrudniających instalację punktów ładowania w budynkach mieszkalnych”
  • zobowiązanie państw członkowskich do „zapewnienia dostępności wsparcia technicznego dla gospodarstw domowych wyrażających wolę instalacji punktów ładowania”.Źródło: PSPA

Chcesz
wynająć samochód?

Zadzwoń do nas
+48 22 223 60 50

Skontaktuj się z nami

Newsletter

Zapisz się i bądź zawsze na bieżąco z naszą ofertą.
Otrzymuj najświeższe informacje oraz specjalne oferty na wynajem pojazdów i usługi.

Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie. Więcej informacji o cookie. AKCEPTUJĘ