Wynajem długoterminowy

Bezpieczna droga do sukcesu - analiza i zarządzanie ryzykiem w firmowych flotach

Wprowadzenie bezpiecznych praktyk na drogi staje się kluczowym elementem sukcesu przedsiębiorstw korzystających z flot samochodowych. Kierowcy firmowi, będący nie tylko reprezentantami firm, ale także jednymi z najaktywniejszych uczestników ruchu, odgrywają decydującą rolę w poziomie bezpieczeństwa na polskich drogach. Odpowiedzialność za ich dobrostan oraz bezpieczeństwo stanowi nie tylko moralny, ale również ekonomiczny imperatyw. W poniższy artykule przenikniemy przez statystyki, identyfikację przyczyn szkód, a także omówimy skuteczne działania prewencyjne, podkreślając, dlaczego zarządzanie ryzykiem stało się kluczowym elementem administracji flotą.

Samochody służbowe odgrywają kluczową rolę w efektywnym funkcjonowaniu firm, umożliwiając przedstawicielom dotarcie do klientów. W trakcie codziennych podróży to kierowcy korzystający z tych pojazdów stają się najaktywniejszymi uczestnikami ruchu drogowego. Ich zachowanie na drodze, umiejętności, poziom agresji i świadomość zagrożeń mają istotny wpływ na ogólne bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Ryzyko i koszty w zarządzaniu flotą 

Priorytetem przedsiębiorstw jest generowanie zysków, co skutkuje coraz wyższymi celami sprzedażowymi dla przedstawicieli handlowych. Presja czasu i z nią związany stres czasem sprawiają, że bezpieczeństwo podróży schodzi na drugi plan. Niemniej jednak, tragiczne w skutkach wypadki służbowe zmuszają do refleksji, czy firma zrobiła wszystko, aby zagwarantować kierowcom bezpieczeństwo i odpowiednie warunki pracy. Decyzje w takich sytuacjach muszą być przemyślane i oparte na obiektywnych danych, gdyż praca nad poprawą bezpieczeństwa kierowców to długotrwały proces, kluczowy dla zarządzania ryzykiem we flotach.

Kolejnym istotnym aspektem są koszty związane z likwidacją szkód komunikacyjnych. W przypadku flot samochodów służbowych, te mogą stanowić znaczące obciążenie dla budżetu firmowego. Według danych Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych (SKFS), koszty te oscylują średnio w granicach 14% całkowitych kosztów posiadania floty. Obejmują one składki ubezpieczeniowe, udział własny w szkodzie oraz koszty związane z utratą zysków z powodu niemożności użytkowania pojazdu czy wynajmu pojazdów zastępczych.

Zarządzający flotą, korzystając z dostępnych na rynku narzędzi, może aktywnie kształtować politykę flotową firmy pod kątem ograniczania i kontroli ryzyka związanego z transportem. Pobudzenie świadomości decydentów w firmach co do istnienia zagrożeń jest kluczowe do wprowadzenia programów edukacyjnych dla kierowców oraz programów kontrolnych dla administratorów flot. Zaangażowanie się w zarządzanie szkodowością we flocie pozwala firmie zidentyfikować obszary wymagające natychmiastowych działań.

Analiza Szkód w Flotach

Przechodząc do analizy statystyk szkód w flotach, opartej na danych przygotowanych przez Dział Szkód w MHC Mobility na podstawie raportów szkodowych Klientów MHC, dostrzegamy dwie główne kategorie zdarzeń: szkody powstałe podczas parkowania oraz te, które miały miejsce w trakcie jazdy. Warto podkreślić, że aż 35% wszystkich szkód w analizowanej flocie dotyczy momentu, gdy pojazdy są zaparkowane. Analiza tego obszaru ujawnia, że najczęstszym rodzajem szkód są te związane z parkowaniem, stanowiące 30% wszystkich zgłoszonych przypadków. Kradzieże pojazdów, części czy akty wandalizmu stanowią kolejne 5%. W kontekście szkód w ruchu, które stanowią 65% wszystkich zgłoszonych przypadków, identyfikujemy kilka kluczowych zdarzeń. Kolizje z innymi uczestnikami ruchu są najbardziej powszechne, stanowiąc 22% wszystkich zgłoszonych szkód w tej kategorii. Nieco poniżej znajdują się uszkodzenia szyb czołowych (20%) oraz przypadki, w których pojazdy najechały na przeszkodę lub zwierzę (łącznie 40%).

Podsumowując analizę statystyk szkód, kluczowym wnioskiem jest potrzeba szczególnej uwagi i dbałości o bezpieczeństwo zarówno podczas parkowania, jak i w trakcie codziennego użytkowania pojazdów. Dane wyraźnie wskazują, że aż 35% wszystkich szkód ma miejsce podczas postoju pojazdów, a najczęstszymi incydentami są drobne uszkodzenia powstałe podczas parkowania. Dodatkowo, 65% zgłoszonych szkód dotyczy sytuacji w ruchu, gdzie kolizje z innymi uczestnikami ruchu stanowią największy odsetek. Bezpieczeństwo na drodze oraz odpowiednia ochrona pojazdów przed szkodami podczas postoju stają się zatem kluczowymi priorytetami.

Czynniki Wpływające na Występowanie Szkód

Identyfikacja głównych przyczyn szkód jest kluczowym krokiem w zrozumieniu dynamiki występowania uszkodzeń w flotach pojazdów. Analiza czynników wpływających na częstość i rodzaje szkód obejmuje trzy główne obszary: cechy kierowcy, cechy pojazdu oraz warunki drogowe. Jeśli chodzi o cechy kierowcy, doświadczenie i umiejętności odgrywają istotną rolę w zapobieganiu szkodom. Kierowcy z większym doświadczeniem są mniej podatni na błędy, podczas gdy ci mniej doświadczeni mogą podejmować ryzykowne decyzje na drodze. Stan zdrowia kierowcy również wpływa na bezpieczeństwo, gdzie zmęczenie czy wpływ substancji odurzających zwiększają ryzyko wypadku. Cechy pojazdu, takie jak wiek, stan techniczny i wyposażenie, mają bezpośredni wpływ na ryzyko wystąpienia szkód. Starsze pojazdy są bardziej podatne na awarie, a niesprawność techniczna zwiększa ryzyko wypadku. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka szkód komunikacyjnych. Warunki drogowe stanowią trzeci kluczowy obszar analizy. Panujące warunki atmosferyczne, intensywność ruchu i stan nawierzchni mają znaczący wpływ na częstość i rodzaje szkód. Trudne warunki pogodowe mogą zwiększać ryzyko wypadków, a natężenie ruchu może prowadzić do stresu i podejmowania ryzykownych decyzji przez kierowców. Dodatkowo, stan nawierzchni drogi wpływa na bezpieczeństwo, szczególnie w kontekście pojazdów poruszających się po nierównych lub uszkodzonych drogach.

Skuteczne działania prewencyjne

Aby podnieść poziom bezpieczeństwa we flotach, istotne jest wdrożenie działań prewencyjnych, które skupiają się na zapobieganiu potencjalnym szkodom. Kluczowym aspektem jest odpowiedni dobór samochodów do floty, uwzględniając wyposażenie takie jak zestawy głośnomówiący czy wszelkie systemy kontroli pasa ruchy i awaryjnego hamowania. Wewnętrzne regulacje i procedury, powiązane z zasadami przyznawania i użytkowania samochodów przez pracowników, z systemem kar i nagród, tworzą strukturalny fundament poprawy bezpieczeństwa. Skuteczne zarządzanie szkodowością umożliwia identyfikację obszarów zagrożonych w skali firmy oraz monitorowanie efektywności wdrożonych działań prewencyjnych. Cykliczne szkolenia dla kierowców stanowią istotny element podnoszenia świadomości i umiejętności, redukując ryzyko wystąpienia wypadków. Dodatkowo, zmiana kultury organizacyjnej poprzez odejście od nieformalnego przyzwolenia na łamanie zasad użytkowania pojazdów oraz przepisów ruchu drogowego jest istotnym krokiem w kierunku bezpieczniejszej eksploatacji floty. Dobór odpowiednich dostawców oraz skrupulatna kontrola prawidłowości i jakości usług techniczno-serwisowych dla floty stanowią dodatkowe elementy zapewniające bezpieczeństwo. Wreszcie, aktywne zarządzanie flotą, obejmujące przypominanie kierowcom o regularnych przeglądach, naprawach oraz udzielanie porad i wskazówek prewencyjnych, staje się kluczowym narzędziem wspierającym utrzymanie bezpieczeństwa na odpowiednim poziomie. Przejście od reaktywnego do proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa we flotach pozwala na skuteczne minimalizowanie potencjalnych zagrożeń i ryzyka szkód.

Inwestycje w bezpieczeństwo, które przynoszą korzyści dla firmy

Implementacja zasad bezpieczeństwa oraz aktywne kształtowanie umiejętności i postaw kierowców we flocie przynoszą szereg korzyści, które wpływają zarówno na funkcjonowanie firmy, jak i ogólne bezpieczeństwo na drogach. Po pierwsze, zwiększenie motywacji kierowców do pracy stanowi naturalny skutek świadomego podejścia do ich bezpieczeństwa, co przekłada się na lepszą wydajność i zaangażowanie zawodowe. Wzmocnienie więzi na linii pracownik – pracodawca to kolejny efekt, tworząc atmosferę wzajemnego szacunku i zrozumienia. Dodatkowo, dbałość o bezpieczeństwo kierowców wzmacnia wizerunek firmy na zewnątrz jako odpowiedzialnego pracodawcy, co ma znaczący wpływ na postrzeganie firmy przez społeczność oraz potencjalnych partnerów biznesowych. Poprawa bezpieczeństwa kierowców i związane z tym ograniczenie liczby wypadków przekłada się nie tylko na ich dobrostan, ale również na ogólne bezpieczeństwo ruchu drogowego, co stanowi korzyść dla społeczeństwa jako całości. Redukcja liczby i kosztów napraw pojazdów w flotach oraz zmniejszenie wysokości stawek ubezpieczeniowych to aspekty finansowe, które mogą znacząco wpłynąć na efektywność operacyjną firmy, generując oszczędności. W ten sposób, inwestowanie w bezpieczeństwo kierowców i wdrażanie skutecznych praktyk przekłada się nie tylko na redukcję ryzyka szkód, ale również na korzyści w sferze motywacji pracowników, relacji w miejscu pracy, wizerunku firmy oraz aspektów finansowych.

Podsumowując, analiza zarządzania ryzykiem w firmowych flotach ukazuje, że bezpieczeństwo kierowców nie tylko ma wymiar moralny, ale także ekonomiczny. Statystyki wskazują, że aż 35% szkód dotyczy momentu parkowania, a kluczowym wnioskiem jest konieczność skoncentrowania uwagi na bezpieczeństwie zarówno w trakcie postoju, jak i jazdy. Identyfikacja głównych przyczyn szkód obejmuje cechy kierowcy, pojazdu i warunki drogowe, podkreślając kompleksowy charakter problemu. Implementacja działań prewencyjnych, takich jak odpowiedni dobór pojazdów, regulacje wewnętrzne i cykliczne szkolenia, jest kluczowa dla minimalizowania zagrożeń. Przejście od reaktywnego do proaktywnego podejścia do bezpieczeństwa przynosi korzyści nie tylko finansowe, ale także wpływa na motywację kierowców, relacje w firmie i wizerunek przedsiębiorstwa. Inwestowanie w bezpieczeństwo kierowców staje się zatem strategicznym krokiem, który nie tylko redukuje ryzyko szkód, ale także tworzy korzyści wielowymiarowe, obejmujące aspekty społeczne, relacje w miejscu pracy i efektywność operacyjną firmy. W kontekście sukcesu przedsiębiorstwa, bezpieczna droga staje się nieodłącznym elementem strategii zarządzania flotą.

 

Autor:
Michał Wilomski
Insurance and Damage Handling Team Leader

Chcesz
wynająć samochód?

Zadzwoń do nas
+48 22 223 60 50

Skontaktuj się z nami

Newsletter

Zapisz się i bądź zawsze na bieżąco z naszą ofertą.
Otrzymuj najświeższe informacje oraz specjalne oferty na wynajem pojazdów i usługi.

Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie. Więcej informacji o cookie. AKCEPTUJĘ